top of page

Chov masných krav

Od počátku vzniku farmy jsme se zabývali chovem masného skotu, tedy krav bez tržní produkce mléka, konkrétně chovem plemene Limousine v čistokrevné formě. Podstatou tohoto chovu je, že krávy a dvouleté jalovice jsou převážně v přirozené plemenitbě zapuštěny býkem stejného plemene, telata narozená na jaře zůstávají s matkami celou sezonu až do začátku zimy na pastvě a pijou mléko, pasou se a rostou a rostou.
Mezitím ve stádě přítomný býk zajistí, aby většina mamin znovu zabřezla. Telata, která na podzim mají bezmála 300 kg od matek odstavíme. Býčci jsou
určeni na výkrm u nových majitelů, jalovice jsou určené na chov, menší část v domovském stádě na
doplnění stavu a větší čas také u nových majitelů. Krávy jsou přes zimu krmeny jen senem a čekají na
příchod nových potomků, což se stane opět na jaře. Roční koloběh je stále stejný, krávy v takovém
chovu žijí běžně 12 až 15 let. Pro občerstvení krve ve stádě používáme v malé míře i inseminaci
špičkovými býky a to u jalovic a krav, které nemají pod sebou ten rok tele. Velikost stáda se za
poslední roky ustálila na 40 ks krav a 1 plemenný býk. Což odpovídá rozsahu našeho hospodaření o
výměře okolo 90 ha luk a pastvin.

Plemeno Limousine je původem z Francie, odolává našim mírným zimám bez potřeby zděné
stáje. U nás mají krávy k dispozici přístřešky, které ale využívají minimálně. Plemeno vyniká výrazně osvalenou zádí a vysokou výtěžností masa. Zástavová telata jdou dobře na odbyt. Momentálně bohužel hlavně na vývoz na jih a jihovýchod Evropy, kde je větší tradice v konzumaci hovězího masa než u nás.

Chov je zapsán v plemenné knize u Českého svazu chovatelů masných plemen. Každoročně se ve stádě před odstavem provádí kontrola užitkovosti, tzn. že telata a matky po 1. a 3. otelení se váží, měří, posuzují a bodují. Kontrolu provádí inspektor chovu ze svazu a výsledky se pak porovnávají a vyhodnocují v rámci plemene. Výsledky je možné na stránkách svazu shlédnout.

bottom of page